Όροι Χρήσης

  • Για να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης του, βλ. [Συμβόλαιο Χρήστη]

  • Μπορείτε να το επιστρέψετε στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό του Συστήματος. 

  • Θα πρέπει να επιστρέψετε οπωσδήποτε το ποδήλατο εντός 7 ωρών από την παραλαβή του