Συνδρομές και Χρεώσεις

 

Ο κάθε χρήστης θα πρέπει εντός 7 ωρών από την παραλαβή του ποδηλάτου να το επιστρέψει σε έναν από τους σταθμούς .

Για τους χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα (Web ) για να εγγράφουν - θα πρέπει να γίνει μια συναλλαγή με το τραπεζικό τους σύστημα και να επιβαρυνθούν εφάπαξ 1,00 €.

1) Ενδέχεται να επιβληθούν στο Χρήστη οι κάτωθι λοιπές χρεώσεις:

Περιγραφή Χρέωση(€)
Καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου μετά τις 7 ώρες και έως 24 ώρες Απαγόρευση χρήσης για 7 ημέρες
Καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου μετά από 24 ώρες έως 7 ημέρες 20,00€ και απαγόρευση χρήσης για ένα μήνα
Οριστική απώλεια ή επιστροφή ποδηλάτου μετά τις 7 ημέρες 300,00€ (τιμή αγοράς)
Βλάβη ποδηλάτου Αναλόγως της βλάβης με ανώτατο όριο 50,00€
  • Η χρέωση/ ποινή για καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου καθίσταται σε ισχύ με τη συμπλήρωση του διαστήματος των 24 ωρών ή των 7 ημερών.
  • Η χρέωση/ ποινή βλάβης καθίσταται απαιτητή με τη διαπίστωση του συμβάντος

2) Ιδίως για την περίπτωση βλάβης ποδηλάτου, το κόστος που καταλογίζεται στον Χρήστη, με την ανωτέρω διαδικασία, προκύπτει από τα εκάστοτε παραστατικά για την αποκατάσταση της βλάβης και τα αποδεικτικά ότι η βλάβη συνέβη ενώ ο Χρήστης είχε το Ποδήλατο στην κατοχή του.